Skip to: site menu | section menu | main content

Modevakschool Marian

Currently viewing: Huisreglement

Huisreglement

 

Algemene voorwaarden

Modevakschool Marian

Op een vaste dag en tijdstip kan de cursist een maal per week 2 uur les volgen.
Bij het missen van een les kan er in overleg ingehaald worden (dit is een service en er kunnen daarom geen rechten aan ontleend worden). Afgezegde lessen worden niet terugbetaald.

Het cursusgeld dient aan het begin van iedere maand betaald te worden. Dit kan contant of IBAN: NL75 ING B000 5359569  t.n.v. MJ Visser en/of MC Visser van de Klundert o.v.v. lesgeld + naam van de desbetreffende maand.

Men dient elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaar. Te denken valt ondermeer aan de gespreksstof en volume van de conversatie. 

Gedurende de vakanties van de basisscholen in Dronten wordt er geen les gegeven. In de hoogte van het lesgeld is hiermee rekening gehouden. Gedurende de zomersluiting is geen lesgeld verschuldigd. 
Wil de cursist tussentijds een pauze van een maand of langer, dan wordt de cursistenplaats tegen betaling van  de helft van het lesgeld gereserveerd. Indien de cursist de betaling stopt houdt Modevakschool Marian zich het recht voor de plaats aan een andere cursist te verstrekken.
Wil de cursist stoppen met de cursus dan dient er een maand opzegtermijn in acht te worden genomen.

De lestijden zijn:
Maandag-, dinsdag-, en woensdagavond 19:00 tot 21:00 uur
Dinsdag-  tot en met vrijdagochtend 9:15 tot 11:15 uur
Dinsdag- en vrijdagmiddag 13:00 tot 15:00 uur

Cursisten mogen voor de duur van max. een week gebruik maken van de modevakbladen en naaivoorbeelden van de modevakschool. In aanwezigheid wordt het betreffende blad/voorbeeld gecontroleerd op volledigheid en uw naam wordt genoteerd. Bij teruggave wordt het geleende item wederom op volledigheid gecontroleerd. Indien het item niet meer volledig blijkt te zijn, bent u verplicht de nieuwwaarde van het item te vergoeden.

Het is niet meer billijk dat creaties die gemaakt worden in de workshops niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Dit geldt ook voor pakketten die afgenomen worden.

Cursisten worden met max. 2 projecten tegelijk in een les geholpen.

In alle andere zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist Modevakschool Marian

 

Back to top